CIVIL ENGINEERING GAZETTE

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Publisher:
Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije (ZDGITS),
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon 01 52 40 200

v sodelovanju z Matično sekcijo
gradbenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije (IZS MSG),
ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru in Zavoda za
gradbeništvo Slovenije

Publishing Council:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
IZS MSG: mag. Jernej Nučič
dr. Rok Cajzek
Tina Bučić
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Editorial Board:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, glavni in odgovorni urednik;
doc. dr. Milan Kuhta

Lecturer:

Jan Grabnar

Lecturer of English Summaries:

Romana Hudin

Secretary:

Eva Okorn

Design Concept:

Agencija GIG

Technical Editing and Printing:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Issue Numbers:

400 Printed Copies
3000 Subscribers of the Eletronic Version

Data on Publications in the Journal are Listed in Bibliographic Databases
 COBISS in ICONDA
(The Int. Construction Database) and on
www.zveza-dgits.si

Annual Subscription:

12 issues of the journal is published in a year.
The annual subscription for individual subscribers is 25,50 EUR;
for students and pensioners 10,50 EUR;
for companies, institutions and self-employed persons 188,50 EUR;
for subscribers from abroad 88,00 EUR;
for members of the IZS MSG 12,05 EUR.
The price is VAT included.

Bank Account ZDGITS pri NLB Ljubljana:
SI56 0201 7001 5398 95

LATEST EDITION

CONTENTS: