Naročilo revije

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina
za individualne naročnike znaša 25,50 EUR;
za študente in upokojence 10,50 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike
188,50 EUR za en izvod revije; za
naročnike iz tujine 88,00 EUR.
V ceni je vštet DDV.