člani nadzornega odbora

Bojan Čelofiga

Bojan Čelofiga, inž.grad.

Igor Gorjup

Marjeta Saje Lukšič

Marija Rataj, dipl.inž.grad

Roman Kramer