Organi ZDGITS

Člani Izvršnega odbora

dr. Andrej Kryžanowski

Predsednik

izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad.

Marija Rataj

podpredsednica

Marija Rataj, dipl.inž.grad.

Alenka Es

Alenka Es, univ. dipl. inž. grad.

dr. Jože Lopatič

doc. dr. Jože Lopatič, univ.dipl.inž.grad

Stipan Mudražija

Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad

Marko Bebar

Marko Bebar, univ. dipl. inž. grad.

Mladen Kutnjak

Mladen Kutnjak, inž.grad.

Jožef Preskar

Jožef Preskar, univ.dipl.inž.grad.

dr. Milenko Roš

prof. dr. Milenko Roš

Nina Humar

Nina Humar, univ.dipl.inž.grad.

Miro Vrbek

Miro Vrbek, univ.dipl.inž.grad.

Slavko Mesojedec

Slavko Mesojedec, inž.grad.

Člani Nadzornega odbora

Bojan Čelofiga

Igor Gorjup

Marjeta Saje Lukšič

Roman Kramer

Člani Častnega razsodišča

Milka Leskošek

Jože Barič

Jurček Kristovič

Janja Divjak

dr. Drago Saje