prof. dr. Miroslav Premrov

Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika
Kontakt: +386 2 2294 303
                 miroslav.premrov@um.si

 

ŽIVLJENJEPIS:

Miroslav Premrov se je leta 1987 vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru, Oddelek za gradbeništvo, kjer je študij uspešno zaključil leta 1992. Enoletno pripravništvo je opravil v podjetju Gradis Visoke gradnje Maribor. Po uspešno opravljenem magisteriju, med katerim je večino magistrske naloge pripravil v podjetju Siemens KWU v Offenbachu, se je leta 1996 vpisal na doktorski študij, ki ga je leta 1998 uspešno zaključil na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG UM).
Senat FG UM ga je leta 1999 izvolil v naziv docent, leta 2004 v naziv izredni profesor za predmetni področji »Lesene konstrukcije« in »Mehanika«, Senat Univerze v Mariboru pa januarja 2009 v naziv redni profesor za predmetni področji »Lesene konstrukcije« in »Masivne konstrukcije«.
Od leta 1999 se aktivno ukvarja s problemi ojačevanja sovprežnih lesenih elementov. Je avtor 40 del, ki jih indeksira SCI ter recenzent za najuglednejše mednarodne revije s področja gradbenih konstrukcij. Je tudi soavtor patenta ojačenega stenskega elementa ter soavtor računske metode za določitev horizontalne nosilnosti lesenih okvirno-panelnih stenskih elementov, ki je v postopku sprejemanja v standard Eurocode 5. Je tudi član uredniškega odbora petih mednarodnih znanstvenih revij. Kot član WG 5 aktivno sodeluje pri pripravi slovenskih standardov s področja lesenih konstrukcij. V soavtorstvu je leta 2008 izdal univerzitetni učbenik »Lesene konstrukcije«, leta 2011 pa znansteno monografijo v angleškem jeziku »Experimental analysis on behaviour of timbe-framed walls with different types of sheathing boards«. Je tudi soavtor dveh učbenikov iz področja lesenih konstrukcij in osnov projektiranja.
Od leta 2010 se aktivno ukvarja s problematiko energijsko učinkovitih leseno-steklenih gradenj. Svoje raziskovalno in strokovno delo s tega področja je predstavil v dveh mednarodnih znanstvenih monografijah z naslovom »Architectural design approach for energy efficient timber frame public buildings« (izšla leta 2011) in »Energy-Efficient Timber-Glass Houses«, ki je leta 2013 izšla pri založbi Springer, ter bila s strani ARRS leta 2013 izbrana za izjemni znanstveni dosežek s področja Tehniških ved. Skupaj je bil do sedaj mentor petim doktorantom, ki so uspešno zaključili študij.
V letih 2007-2009 je bil na UM FGPA prodekan za izobraževalno dejavnost, v letih 2009-2011 v.d. dekan, od leta 2011 pa je dekan fakultete. Od leta 2017 je slovenski predstavnik v nadzornem odboru Evropskega združenja inženirjev (FEANI).

VEČ: https://www.fgpa.um.si/osebje/miroslav-premrov/