Gradbeni Vestnik

Gradbeni vestnik je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije.

UDK-UDC 05:625;
ISSN 0017-2774 tiskana izdaja
ISSN 2536-4332 spletna izdaja

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
MSG IZS: mag. Mojca Ravnikar Turk
mag. Jernej Nučič
Jernej Mazij
FGG Ljubljana: doc. dr. Matija Gams
FGPA Maribor: doc. dr. Milan Kuhta
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Glavni in odgovorni urednik:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

Lektor za slovenski jezik:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Gradbeni vestnik je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije.

UDK-UDC 05:625;
ISSN 0017-2774 tiskana izdaja
ISSN 2536-4332 spletna izdaja

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
MSG IZS: mag. Jernej Nučič
mag. Mojca Ravnikar Turk
Jernej Mazij
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA Maribor: doc. dr. Milan Kuhta
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Glavni in odgovorni urednik:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

Lektor za slovenski jezik:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk.
Letna naročnina za individualne naročnike znaša 23,16 EUR;
za študente in upokojence 9,27 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike 171,36 EUR za en izvod revije;
za naročnike iz tujine 80,00 EUR;
za člane IZS MSG 10,95 EUR.
V ceni je vštet DDV.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux