doc. dr. Milan Kuhta

Član Uredniškega odbora Gradbenega vestnika 

Kontakt: +386 2 2294 346
                 miso.kuhta@um.si

 

Življenjepis:

Maturial sem na II. Gimanziji v Mariboru, od leta 1990 sem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, od 2010 doktor znanosti s področja tehniških ved, smer mehanika in konstrukcije. Sem nosilec in izvajalec predmetov s področja statike in betonskih konstrukcij. Več kot 150 mentorstev pri zaključnih delih in visoke ocene študentskih anket me držijo v strokovno usmerjenem pedagoškem delu. Raziskujem  praktično uporabnost BIM-a.
Strokovne iskušnje sem že kot študent nabiral od 1988 do 1989 v Gradisovem Biroju za projektiranje v Mariboru, 1989 sem se tam redno zaposlil z namenom uvajanja CAD, delal pa sem tudi kot statik na področju mostogradnje. Od 1991 do 1994 sem bil kot statik zaposlen na Dunaju v podjetju Vienna Consulting Engineers. Leta 1995 me je, takrat največji slovenski investicijski projekt-izgradnja avtocest, pripeljal v podjetje Družba za državne ceste kjer sem do 1995 opravljal dela nadzornega inženirja za konstrukcije na avocestnem odseku Šentilj-Pesnica. Pred zaposlitvijo na univerzi sem kot statik in projektant bil zaposlen še v podjetju GGP Projekt. Leta 1995 sem opravil strokovni izpit gradbene stroke v okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika sem bil od 2004 do 2021.

Več: https://www.fgpa.um.si/osebje/milan-kuhta/