Pripravljalni seminarji

Pripravljalni seminarji za strokovne izpite za gradbeno stroko

SEMINAR

IZPIT

13. – 15. 02. 2023

21.03. do 28.03.2023

17. – 19. 04. 2023

23.05. do 30.05.2023

16. – 18. 10. 2023

21.11. do 28.11.2023

Pripravljalne seminarje organizira Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), Karlovška c. 3, 1000 Ljubljana;

Telefon: (01) 52-40-200;
e-naslov: gradb.zveza@siol.net; gradbeni.vestnik@siol.net

Uradne ure pri ZDGITS:

od ponedeljka do četrtka od 09.00 do 14.00 ure; v petek NI URADNIH UR za stranke!!!

Seminar bo za:

  1. Pooblaščene inženirje gradbene stroke  
  2. Vodje del za področje gradbene stroke 

Predavanja bodo iz naslednjih predmetov izpitnega programa:

  1. Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka
  2. Investicijski procesi in vodenje projektov
  3. Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov
  4. Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov
  5. Posamezna predavanja (v okviru rednih seminarjev)

Predavatelji so člani izpitne komisije pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS). Cena seminarja z DDV znaša 685,54 EUR. V ceni so všteta predavanja in seminarsko gradivo.
Kandidati lahko poslušajo zgolj posamezno predavanje v okviru rednih seminarjev, cena za obisk posameznega predavanja z DDV je 137,11 EUR

Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun ZDGITS: SI56 0201 7001 5398 955. Prijavo je potrebno poslati organizatorju po e-poti na naslov gradb.zveza@siol.net najmanj 7 dni pred začetkom seminarja.

Seminar se lahko izvaja v živo ali kot video konferenca. Vabilo na seminar z urnikom in vsemi dodatnimi navodili prejme vsak udeleženec teden dni pred začetkom predavanj. Seminar ni obvezen, zato je izvedba seminarja odvisna od števila prijav (najmanj 20).

Strokovni izpiti

potekajo pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), Jarška 10-B, 1000 Ljubljana. Informacije o strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na:
spletni strani IZS: www.izs.si
na sedežu IZS:
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
– torek: od 12.00 do 16.00 ure;
po telefonu 386 (0)1/547-33-19, M: 069 910 182 :
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00 ure
– torek: od 14.00 do 16.00 ure
ali preko e-pošte izs@izs.si oziroma martina.babnik@izs.si .