Pripravljalni seminarji

Pripravljalni seminarji za strokovne izpite za gradbeno stroko

SEMINAR

IZPIT

12. – 14.02.2024

19. – 26.03.2024

15. – 17.04.2024

21. – 28.05.2024

14. – 16.10.2024

19. – 26.11.2024

Pripravljalne seminarje organizira Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), Karlovška c. 3, 1000 Ljubljana;

Telefon: (01) 52-40-200;
e-naslov: gradb.zveza@siol.net; gradbeni.vestnik@siol.net

Uradne ure pri ZDGITS:

od ponedeljka do četrtka od 09.00 do 14.00 ure; v petek NI URADNIH UR za stranke!!!

Seminar bo za:

  1. Pooblaščene inženirje gradbene stroke  
  2. Vodje del za področje gradbene stroke 

Predavanja bodo iz naslednjih predmetov izpitnega programa:

  1. Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka
  2. Investicijski procesi in vodenje projektov
  3. Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov
  4. Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov – splošni del
  5. Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov – posebni del

Predavatelji so člani izpitne komisije pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS). Cena seminarja z DDV znaša 757,00 EUR
Kandidati lahko poslušajo zgolj posamezno predavanje v okviru rednih seminarjev, cena za obisk posameznega predavanja z DDV je 151,40 EUR
V ceni so všteta predavanja, seminarsko gradivo, odmor za kavo ter možnost brezplačnega parkiranja.

Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun ZDGITS: SI56 0201 7001 5398 955. Prijavo je potrebno poslati organizatorju po e-poti na naslov gradb.zveza@siol.net najmanj 7 delovnih dni pred začetkom seminarja.

Seminarji načeloma potekajo v predavalnici, v primeru višje sile se izvedejo kot video konferenca. Vabilo na seminar z urnikom in vsemi ustreznimi navodili prejme vsak udeleženec teden dni pred začetkom predavanj. Izvedba seminarja je odvisna od števila prijav (najmanj 20).

Strokovni izpiti

potekajo pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), Jarška 10-B, 1000 Ljubljana. Informacije o strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na:
spletni strani IZS: www.izs.si
na sedežu IZS:
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
– torek: od 12.00 do 16.00 ure;
po telefonu 386 (0)1/547-33-19:
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00 ure
– torek: od 14.00 do 16.00 ure
ali preko e-pošte izs@izs.si.