Pripravljalni seminarji za strokovne izpite za gradbeno stroko

PRIPRAVLJALNI SEMINARJI

Pripravljalne seminarje organizira Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), Karlovška c. 3, 1000 Ljubljana;

Telefon: (01) 52-40-200;
e-naslov: gradb.zveza@siol.net; gradbeni.vestnik@siol.net

Uradne ure pri ZDGITS:

od ponedeljka do četrtka od 09.00 do 14.00 ure; v petek NI URADNIH UR za stranke!!!

Seminar bo za

  1. Pooblaščene inženirje gradbene stroke  (to je za kandidate, ki imajo končano najmanj drugo bolonjsko stopnjo gradbeništva, oziroma univ. diplomirani inženirji gradbeništva ter za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje po 58. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti)
  2. Vodje del za področje gradbene stroke (to je za vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje izobrazbe gradbene stroke za izvajalce po 4. točki prve in druge alinee 14. člena Gradbenega zakona)

Predavanja bodo iz naslednjih predmetov izpitnega programa:

  1. Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka
  2. Investicijski procesi in vodenje projektov
  3. Varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objektov
  4. Področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov
  5. Posamezna predavanja (v okviru rednih seminarjev)

Cena seminarja znaša 623,22 EUR. V ceni so, poleg predavanj in seminarskega gradiva, všteti tudi odmori za kavo.
Kandidati lahko poslušajo zgolj posamezna predavanja v okviru rednih seminarjev, cena za obisk posameznega predavanja je 124,64 EUR. V cenah je vključen DDV.
V primeru prepovedi zbiranja večjega števila ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih z namenom omejitve širjenja virusa Covid-19 bo seminar izveden kot video konferenca preko spletne aplikacije Zoom.

Kotizacijo za seminar je potrebno nakazati ob prijavi na poslovni račun ZDGITS: SI56 0201 7001 5398 955. Prijavo je potrebno poslati organizatorju po e-poti na naslov gradb.zveza@siol.net najmanj 7 dni pred začetkom seminarja.

Vabilo na seminar z urnikom in vsemi dodatnimi navodili prejme vsak udeleženec teden dni pred začetkom predavanj.

Seminar ni obvezen, zato je izvedba seminarja odvisna od števila prijav (najmanj 15).

STROKOVNI IZPITI

potekajo pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), Jarška 10-B, 1000 Ljubljana. Informacije o strokovnih izpitih in izpitnih programih je mogoče dobiti na:
spletni strani IZS: www.izs.si
na sedežu IZS:
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00 ure
– torek: od 12.00 do 16.00 ure;
po telefonu 386 (0)1/547-33-19, M: 069 910 182 :
– ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00 ure
– torek: od 14.00 do 16.00 ure
ali preko e-pošte izs@izs.si oziroma martina.babnik@izs.si .