izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski

Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika 
Kontakt: +386 1 4768 677
                 andrej.kryzanowski@fgg.uni-lj.si

 

Življenjepis:

Dr. Andrej Kryžanowski je habilitiran za izrednega profesorja za področje hidrotehnike na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je nosilec različnih predmetov s področja tehnologije gradnje, hidrotehnike, hidroenergetike, varstva pred poplavami, hidrotehnike, okoljskega inženirstva v študijskih programih gradbeništva in okoljskega inženirstva.
Pri svojem strokovnem delu je kot vodja projektov sodeloval pri številnih infrastrukturnih projektih s področja hidroenergetike ter komunalne in prometne infrastrukture. Glavni predmet njegovega raziskovalnega dela je povezan predvsem s tehnološkimi problemi na področju jezogradnje in hidroenergetike.