Podatki o društvih

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) združuje 4 območna društva gradbenih inženirjev in tehnikov in 5 specializiranih društev:

Regionalna društva GIT

DGIT Maribor

krekova ulica 2, 2000 Maribor

Predsednik: Stipan Mudražija, univ.dipl.inž.grad.
Tajnica: Anja Hočevar, univ.dipl.inž.grad.
e-naslov: info@drustvo-dgitmb.si
Gsm: 051 345 077
spletna stran: www.drustvo-dgitmb.si

 

DGIT Celje

Oblakova ulica 30, 3000 Celje

Predsednik: mag. Branko Kidrič, univ.dipl.inž.grad.
Občina Rogaška Slatina (župan)
e-naslov: branko.kidric@rogaska-slatina.si
Telefon: 03 81 81 700
Tajnica: Marija Rataj, dipl.inž.grad.
e-naslov: info@dgit-celje.si
spletna stran: www.dgit-celje.si/

DGIT Velenje

Stari trg 35, 3320 Velenje

Predsednica: Alenka Es
e-naslov: alenka.es@gmail.com
Telefon:


 

DGIT Novo mesto

Rozmanova ul. 10, 8000 Novo mesto

Predsednik: Jože Preskar, univ.dipl.inž.grad.
e-naslov: jozef.preskar@gmail.com
Gsm: 041 628 948
Podpredsednik: Dušan Jukić, univ.dipl.inž.grad.
e-naslov: info@dgitnm.si
spletna stran: www.dgitnm.si

Specializirana društva GIT

Društvo za potresno inženirstvo

FGG-IKPIR, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Predsednik: prof.dr. Matej Fischinger, univ.dipl.inž.grad.
e-naslov: mfischinger@ikpir.fgg.uni-lj.si
Telefon: 01 47 68 593

Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev SDGK

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Predsednik: doc.dr. Jože Lopatič, univ.dipl.inž.grad.
e-naslov: joze.lopatic@fgg.uni-lj.si
Telefon: 01 47 68 600, 01 47 68 625
Podpredsednik: dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
e-naslov: info@sdgk.si
spletna stran: www.sdgk.si

Slovensko geotehniško
društvo - SloGeD

UL FGG, Jamova cesta 2, 1000 LjubljANA

Predsednica: Suzana Svetličič
e-naslov: Suzana.Svetlicic@dri.si
Telefon: 01 30 68 325
Podpredsednik: dr. Borut Macuh
Telefon: 02 22 94 332
Tajnik: mag. Sebastjan Kuder
Telefon: 01 47 68 527
e-naslov: Sebastjan.Kuder@fgg.uni-lj.si
spletna stran: http://sloged.si/

Slovensko društvo za zaščito voda - SDZV

HAJDRIHOVA 19, 1000 LjubljANA

Predsednica: dr. Marjetka Levstek, univ.dipl.inž.kem.inž.
e-naslov: levstek@sdzv-drustvo.si
Podpredsednik: prof. dr. Mihael J. Toman
e-naslov: MihaelJozef.Toman@bf.uni-lj.si
Odnosi z javnostmi: Miša Hrovat
e-naslov: misa@maga.si
Gsm: 041 619616
e-naslov društva: sdzv@sdzv-drustvo.si
Gsm društva:031 347 770
spletna stran: https://sdzv-drustvo.si/

Slovenski nacionalni komite
za velike pregrade - SLOCOLD

HAJDRIHOVA 4, 1000 LjubljANA

Predsednica: Nina Humar
Podpredsedniki: dr. Andrej Širca, Andrej Unetič, Marjan Kirbiš
e-naslov: slocold@slocold.si
Telefon: 01 47 76 222
Fax: 01 25 10527
spletna stran: http://www.slocold.si