Predstavitev društva

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (skrajšano ZDGITS) je bila ustanovljena februarja 1951 s prvotnim imenom Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov LRS in deluje neprekinjeno do današnjih dni. Ves čas delovanja izdaja tudi svoje stanovsko glasilo „Gradbeni vestnik”, ki velja za edino slovensko strokovno-znanstveno revijo, ki predstavlja domači in tuji strokovni javnosti znanstvene in strokovne dosežke z vseh področij graditve in industrije gradbenega materiala.

ZDGITS danes združuje poleg posameznih članov še 4 regionalna društva gradbenih inženirjev in tehnikov in 5 specializiranih društev.

a) Regionalna društva:

  1. DGIT Maribor
  2. DGIT Velenje
  3. DGIT Celje
  4. DGIT Novo mesto

b.) Specializirana društva:

  1. Slovensko društvo za zaščito voda
  2. Slovensko geotehniško društvo
  3. Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev
  4. Slovenski nacionalni komite za velike pregrade
  5. Slovensko društvo za potresno inženirstvo

Društva delujejo kot samostojni pravni subjekti na svojem območju oz. svojem strokovnem področju in so prostovoljno včlanjena v ZDGITS, pod okriljem katere uresničujejo skupne stanovske in strokovne interese.

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti:

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je 28.05.2019, z odločbo št. 0140-98/2019/10, Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter ZDGITS ocenilo kot društvo, katerega namen in delovanje presegata uresničevanje interesov njenih članov ter je splošno koristno. Pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ZDGITS izpolnjuje zlasti s publicistično dejavnostjo in izvajanjem seminarjev, saj s tem spodbuja in izvaja namene ali dejavnost v skladu z nacionalnim raziskovalnim programom.