LETNI RAZPORED SEMINARJEV IN STROKOVNIH IZPITOV ZA GRADBENO STROKO V LETU 2022

SEMINAR

DATUMI IZPITOV

14.2.-16.2.2022

22.3. in 23.3.2022
(po potrebi še 24.,28. in 29.3.)

11.4.-13.4.2022

23.5. in 24.5.2022
(po potrebi še 26., 30. in 31.5.)

10.10.-12.10.2022

25.10. * – Dodatni rok za kandidate s pridobljeno (predbolonjsko) izobrazbo dipl. inž., ki v skladu z 58. členom ZAID velja do 18.11.2022

22.11. in 23.11.2022
(po potrebi še 24., 28., in 29.11.)