doc. dr. Aleš Žnidarič

Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika
Kontakt: 01 280 42 50
                 ales.znidaric@zag.si

 

Življenjepis:

Dr. Aleš Žnidarič je direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Doktoriral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezije Univerze v Ljubljani. Ima 34 let izkušenj na področju ocenjevanja stanja in varnosti mostov, prometnih obremenitev, sistemov za tehtanje med vožnjo in monitoringa mostov. Aktivno je sodeloval v preko 20 mednarodnih raziskovalnih projektih, v katerih je vodil več delovnih sklopov. Koordiniral je dva evropska projekta iz Okvirnih programov, CERTAIN iz FP6 in TRA2008 CSA iz FP7. Je član upravnega odbora ISWIM – International Society of Weigh-in-Motion in tehničnih odborov IABMAS – International Association for Bridge Management and Safety in TRB – Transport Research Board (ZDA). Bil je član delovne skupine OECD ITF za politike podaljšanja življenjske dobe cestnih sredstev, petih komitejev za mostove Svetovnega cestnega združenja PIARC in zastopal Agencijo RS za infrastrukturo v delovni skupini Innovation Evropskega združenja cestnih uprav CEDR.

Dr. Žnidarič je predsedoval programskima odboroma Transport Research Arene 2008 in Slovenskega kongresa o prometu in prometni infrastrukturi 2018. Je redni član programskih odborov konferenc EPAM (European Pavement and Asset Management Conference), IABMAS (International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management), ICWIM (International Conference on Weigh-in-Motion) in nacionalnih konferenc.

Objavil je 26 člankov v recenziranih revijah in več kot 150 konferenčnih prispevkov (https://cris.cobiss.net/ecris/si/si/researcher/7100) z več kot 1500 citati (https://scholar.google.com/citations?hl= en&user=9XZu-Y0AAAAJ). Recenzira članke za več recenziranih revij in je imel vabljena predavanja na temo varnosti in obremenitev mostov na Švedskem, Nizozemskem, v Franciji, Braziliji, ZDA, Omanu, Indiji in Makedoniji.