Kolofon

Izdajatelj:

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), Karlovška cesta 3, 1000 LJUBLJANA, telefon 01 52 40 200, e-naslov: gradb.zveza@siol.net,  v sodelovanju z Matično sekcijo gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (MSG IZS), ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
MSG IZS: mag. Mojca Ravnikar Turk
mag. Jernej Nučič
mag. Gregor Ficko
FGG Ljubljana: doc. dr. Matija Gams
FGPA Maribor: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

Glavni in odgovorni urednik: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Agencija GIG

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

450 tiskanih izvodov

3000 naročnikov elektronske verzije

Indeksiranje:

Podatki o objavah v reviji so navedeni v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA (The Int. Construction Database) ter na www.zveza-dgits.si.

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina za individualne naročnike znaša 23,16 EUR; za študente in upokojence 9,27 EUR; za družbe, ustanove in samostojne podjetnike 171,36 EUR; za naročnike iz tujine 80,00 EUR; za člane IZS MSG 10,95 EUR. V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:

SI56 0201 7001 5398 955

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Izdajatelj:
Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije (ZDGITS),
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon 01 52 40 200

v sodelovanju z Matično sekcijo
gradbenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije (IZS MSG),
ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru in Zavoda za
gradbeništvo Slovenije

Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
IZS MSG: mag. Gregor Ficko
mag. Jernej Nučič
mag. Mojca Ravnikar Turk
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
glavni in odgovorni urednik doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Kočevski tisk

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

450 tiskanih izvodov
3000 naročnikov elektronske verzije

Podatki o objavah v reviji so navedeni
v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA
(The Int. Construction Database) ter na
www.zveza-dgits.si

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina
za individualne naročnike znaša 23,16 EUR;
za študente in upokojence 9,27 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike
171,36 EUR za en izvod revije; za
naročnike iz tujine 80,00 EUR.
V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:
SI56 0201 7001 5398 955

Izdajatelj:
Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije (ZDGITS),
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon 01 52 40 200

v sodelovanju z Matično sekcijo

gradbenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije (IZS MSG),
ob podpori Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru in Zavoda za
gradbeništvo Slovenije
Izdajateljski svet:

ZDGITS: prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
Dušan Jukić
IZS MSG: mag. Gregor Ficko
mag. Jernej Nučič
mag. Mojca Ravnikar Turk
UL FGG: doc. dr. Matija Gams
UM FGPA: prof. dr. Miroslav Premrov
ZAG: doc. dr. Aleš Žnidarič

Uredniški odbor:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
glavni in odgovorni urednik doc. dr. Milan Kuhta

Lektor:

Jan Grabnar

Lektorica angleških povzetkov:

Romana Hudin

Tajnica:

Eva Okorn

Oblikovalska zasnova:

Kočevski tisk

Tehnično urejanje, prelom in tisk:

Tiskarna Kočevski tisk d. o. o. Kočevje

Naklada:

450 tiskanih izvodov
3000 naročnikov elektronske verzije

Podatki o objavah v reviji so navedeni
v bibliografskih bazah COBISS in ICONDA
(The Int. Construction Database) ter na
www.zveza-dgits.si

Letna naročnina:

Letno izide 12 številk. Letna naročnina
za individualne naročnike znaša 23,16 EUR;
za študente in upokojence 9,27 EUR;
za družbe, ustanove in samostojne podjetnike
171,36 EUR za en izvod revije; za
naročnike iz tujine 80,00 EUR.
V ceni je vštet DDV.

Poslovni račun ZDGITS pri NLB Ljubljana:
SI56 0201 7001 5398 955

Slika na naslovnici:

projekt Dom24h, Marles hiše Maribor d. o. o.,
foto: arhiv Marles hiše Maribor d. o. o.