doc. dr. Matija Gams

Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika
Kontakt:  +386 1 4768 512
                  matija.gams@fgg.uni-lj.si

 

Življenjepis:

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir. Za diplomsko nalogo je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado. Po opravljenem doktoratu s področja gradbeništva na Univerzi v Ljubljani se je zaposlil na Zavodu za gradbeništvo, kjer se je ukvarjal s potresno odpornostjo zidanih stavb in v letih 2016-2018 vodil Oddelek za konstrukcije. Leta 2011 je dobil priznanje ARRS za izjemen dosežek na področju tehnike. Od leta 2018  je zaposlen na UL FGG kot visokošolski učitelj, kjer predava predmete iz področja gradbenih konstrukcij.

Bil je član različnih znanstvenih odborov in komitejev (RILEM, CIB, SIST, CEN). Član izdajateljskega sveta revije Gradbeni vestnik od bil od v letih 2015-2018 in od leta 2020 naprej. Od leta 2016 je član uredniškega odbora revije International Journal of Masonry Research and Innovation. Je aktiven recenzent za številne mednarodne znanstvene revije.

Raziskovalno se ukvarja s področjem potresne odpornosti stavb. Do leta 2021 je objavil 36 izvirnih znanstvenih člankov, 50 prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah ter več strokovnih del in študij.

VEČ: https://www.fgg.uni-lj.si/seznam-zaposlenih/matija-gams/