Člani Častnega razsodišča

Stane Petrič

Predsednik

Stane Petrič, univ.dipl.inž.grad.

Jože Barič

član

Jože Barič, univ.dipl.inž.grad.

Jurček Kristovič

član

Jurček Kristovič, univ.dipl.inž.grad.

Janja Divjak

namestnik

dr. Drago Saje

namestnik

dr. Drago Saje