Cenik oglasov

CENIK OGLAŠEVANJA V GRADBENEM VESTNIKU

GRADBENI VESTNIK je edina slovenska strokovno-znanstvena publikacija, ki nepretrgoma izhaja že 71 let in domači in tuji strokovni javnosti predstavlja dosežke z vseh področij gradbeništva. Revija je člansko glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije ter Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Izhaja mesečno (zadnje dni v mesecu) v nakladi 450 tiskanih izvodov, 3000 pa je naročnikov elektronske verzije. Letno izide 12 številk s povprečnim obsegom 24 strani na številko. Celoten arhiv publikacije od leta 1951 dalje je bralcem brezplačno dostopen v elektronski obliki na spletni strani ZDGITS.

V reviji je možno oglaševati po naslednjem ceniku:

Ovitek – zadnja stran 1/1800,00 EUR
Notranja stran 1/1600,00 EUR
Notranja stran 2/3550,00 EUR
Notranja stran 1/2400,00 EUR
Notranja stran1/3300,00 EUR
Notranja stran 1/4200,00 EUR

V cenah ni upoštevan 22 % DDV!

Za ponovitev oglasa upoštevamo 15 % popust, za polletni zakup oglasnega prostora 25% popust.

Razpoložljivost oglaševalskega prostora:

1/1 stran obsega 165 x 245 mm

2/3 …………… 108 x 223 mm

½ …………….. 165 x 115 mm

1/3 ……………. 52 x 223 mm

¼ …………….. 165 x 60 mm

Oglas lahko oddate kot:

– rastrski format JPEG, TIFF, EPS

– CDR (ver 8.0 ali manj), pri čemer je potrebno vse črke spremeniti v krivulje.

Vsebine je mogoče poslati z redno pošto na naslov: GRADBENI VESTNIK, Karlovška 3, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov:

gradbeni.vestnik@siol.net

Gradivo pričakujemo do 1. dneva v vsakem mesecu!