DONACIJA IZ DOHODNINE

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) je samostojna in nepridobitna strokovna zveza regionalnih društev gradbenih inženirjev in tehnikov in specializiranih društev sorodnega področja. Leta 2006 ji je bil s strani Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. To med drugim pomeni, da ZDGITS sodi med upravičence do donacij od dohodnine davčnih zavezancev rezidentov, ki lahko zahtevajo, da se do 0,5 % letne odmere dohodnine nameni za financiranje njenega delovanja.

Zahtevo za donacijo dela dohodnine lahko davčni zavezanci pošljete po pošti  ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek sistema eDavki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo). V zahtevi je potrebno navesti naziv društva ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE, davčno številko 79748767 ter vpisati namenjeni delež dohodnine (do 0,5%).

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo, ki jo poda davčni zavezanec, velja vse dokler davčni zavezanec zahteve ne spremeni oziroma jo prekliče.

Zahteve je potrebno oddati na pristojni davčni urad do 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo!