mag. Jernej Nučič

Član Izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika     
Kontakt: jernej.nucic@gmail.com

 

Življenjepis:

Mag. Jernej Nučič, univ. dipl. inž. gradb., CPMA, je dodiplomski študij na Fakulteti za Gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani zaključil 2007, podiplomski študij s pridobitvijo znanstvenega magisterija pa leta 2011 prav tako na Fakulteti za Gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Leta 2011 je opravil strokovni izpit na Inženirski zbornici Slovenije, od leta 2015 pa je imenovan tudi za sodnega cenilca za področje gradbeništvo. Svojo kariero je začel v večjem gradbenem izvajalskem podjetju, kjer je sodeloval pri večjih projektih v Sloveniji in tujini. V podjetju je sodeloval tudi pri razvoju informacijskega sistema za projektno vodenje gradbenih projektov. Po stečaju podjetja je deloval v javni upravi kot vodja investicij in gospodarskih javnih služb, kasneje pa tudi kot direktor občinske uprave in vodja tehničnega sektorja v komunalnem podjetju. Trenutno je zaposlen kot nadzorni inženir. Ima različne izkušnje iz projektnega vodenja, vodenje kohezijskih projektov, priprave finančnih planov in spremljave projektov. Rad se povezuje in izmenjuje izkušnje z vsemi deležniki gradnje, saj je le usklajen projekt ob dokončanju v ponos in referenco vsem deležnikom.