Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2008

Številka: 3, Letnik: LVII

naslovnica-marec-a8lm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh
asist. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.
doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.
asist. Mateja Dovjak, dipl. san. inž.

PASIVNA HIŠA PROTI BIOKLIMATSKI HIŠI

PASSIVE HOUSE VERSUS BIOCLIMATIC HOUSE

stran 69

izr. prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. gradb. inž.

POENOSTAVLJENA NELINEARNA POTRESNA ANALIZA MOSTOV

SIMPLIFIED NONLINEAR SEISMIC ANALYSIS OF BRIDGES

stran 76

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

AKTIVNA ZAŠČITA PITNE PODTALNICE ZA VODOVOD ORMOŽ

ACTIVE PROTECTION OF DRINKING GROUNDWATER FOR WATERWORKS ORMOŽ

stran

doc. dr. Nataša Šuman, univ. dipl. gosp. inž.
Daniela Dvornik Perhavec, univ. dipl. inž. grad.

DRUŠTVO DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO V MARIBORU

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Most čez Ljubljanico v Podpeči

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si