Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Nadzorni odbor

Člani Nadzornega odbora

1. Bojan Čelofiga, inž.grad.

2. Milena Kukovec Bajec

3. Igor Gorjup

4. Roman Kramer

5. Marjeta Saje Lukšič

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si