Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2013

Številka: 5, Letnik: LXII

5nasl-dkfy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 98

prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. gradb. inž.

AKADEMIK PROF. DR. PETER FAJFAR, 70-LETNIK

stran 99

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.
Ana Brunčič, univ. dipl. nov., dipl. inž. grad. (UN)

GRADBENIŠKA TERMINOLOGIJA

CIVIL ENGINEERING TERMINOLOGY

stran 105

Urška Bajc, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Miran Saje, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.

NELINEARNA ANALIZA RAZPOKANE ARMIRANOBETONSKE NATEZNE PALICE – PRIMERJAVA NUMERIČNIH METOD

NONLINEAR ANALYSIS OF CRACKED TENSILE REINFORCED CONCRETE BAR – COMPARISON OF NUMERICAL METHODS

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Fabianijev most čez Ljubljanico v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si