Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2011

Številka: 5, Letnik: LX

5-naslovnica-nkbp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad. +

OB 70-LETNICI PROF. DR. JURIJA BANOVCA

stran 135

Marija Rataj, dipl. inž. grad.
mag. Branko Kidrič, univ. dipl. inž. grad.

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE OD ZAČETKA DELOVANJA DO DANES

stran 138

Alexander Lehmden, dipl. ing.
Irena Hošpel, inž. grad.

ENERGETSKO UČINKOVITA GRADNJA Z OPEKO

ENERGY EFFICIENCY IN MASONRY BUILDINGS

stran 143

doc. dr. Uroš Klanšek
red. prof. dr. Mirko Pšunder, univ. dipl. inž. grad.
Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž.

OPTIMALNO PLANIRANJE POTI V GRADBENIŠTVU Z REŠEVANJEM PROBLEMA TRGOVSKEGA POTNIKA

OPTIMAL ROUTE PLANNING IN CIVIL ENGINEERING BY SOLVING TRAVELING SALESMAN PROBLEM

stran 152

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITA KMETIJSKIH POVRŠIN IN PITNE PODTALNICE ZASLUŽI VEČJO POZORNOST

PROTECTION OF AGRICULTURE AREAS AND GROUND DRINKING WATER DESERVES MORE ATTENTION

stran 156

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

PRIPOMBE NA ODGOVOR AVTORJA DR. UROŠA KRAJNCA (GV, MAREC 2011)

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Most čez Dravo v Beljaku

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si