Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2009

Številka: 5, Letnik: LVIII

ovitek_maj_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 114

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
Marko Kovač, univ. dipl. inž. vki.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

Ocena masnih obremenitev Cerkniškega jezera s hranili

Assesment mass load with nutrients in lake Cerknica

stran 123

Tomaž Ervin Schwarzbartl, univ. dipl. inž. stroj.
izr. prof. dr. Albin Rakar, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

Določanje prioritet obnove kanalizacijskega omrežja po metodi minimalnega tveganja

Determining rehabilitation priorities of sewer systems using minimum risk method

stran 132

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

Rešitev preskrbe s pitno vodo obale in zalednega krasa z akumulacijo Mole in Klivnika so potrdili mednarodni izvedenci

Solution of water supply for coastal and karst region with reservoirs Mola and Klivnik was confirmed by international experts

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si