Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-5 - 1999

Avtorji

Samo Dvoršak, univ. dipl. inž. stroj.

ZVOK (AKUSTIKA V GRADBENIŠTVU)

UDK: 69.057:728

V sedanjem času povečane gradbene dejavnosti je nujno ' ^ v potrebno, da gradbinci zgradijo take objekte, ki bodo zagotavljali
uporabnikom, čim udobnejšo bivanje in jih varovali pred stresom. Zato morajo projektanti in gradbinci upoštevati standarde, ki so obvezni na področju zvočne zaščite. Pri zvočni zaščiti stanovanjskih zgradb je zaščita stropov še pomembnejša od zaščite zidov. Pri zaščiti stropov zato ločimo izolirnost pred zvokom v zraku in izolirnost pred udarnim zvokom V zelo hrupnih prostorih se morajo predvideti posebne zahteve zvočne zaščite, s pomočjo katerih se bo nivo hrupa v ogroženih prostorih zmanjšal na dovoljeni nivo.

POVZETEK

V sedanjem času povečane gradbene dejavnosti je nujno potrebno, da gradbinci zgradijo take objekte, ki bodo zagotavljali uporabnikom, čim udobnejšo bivanje in jih varovali pred stresom. Zato morajo projektanti in gradbinci upoštevati standarde, ki so obvezni na področju zvočne zaščite. Pri zvočni zaščiti stanovanjskih zgradb je zaščita stropov še pomembnejša od zaščite zidov. Pri zaščiti stropov zato ločimo izolirnost pred zvokom v zraku in izolirnost pred udarnim zvokom V zelo hrupnih prostorih se morajo predvideti posebne zahteve zvočne zaščite, s pomočjo katerih se bo nivo hrupa v ogroženih prostorih zmanjšal na dovoljeni nivo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOUND (BUILDING ACOUSTICS)

V sedanjem času povečane gradbene dejavnosti je nujno ' ^ v potrebno, da gradbinci zgradijo take objekte, ki bodo zagotavljali
uporabnikom, čim udobnejšo bivanje in jih varovali pred stresom. Zato morajo projektanti in gradbinci upoštevati standarde, ki so obvezni na področju zvočne zaščite. Pri zvočni zaščiti stanovanjskih zgradb je zaščita stropov še pomembnejša od zaščite zidov. Pri zaščiti stropov zato ločimo izolirnost pred zvokom v zraku in izolirnost pred udarnim zvokom V zelo hrupnih prostorih se morajo predvideti posebne zahteve zvočne zaščite, s pomočjo katerih se bo nivo hrupa v ogroženih prostorih zmanjšal na dovoljeni nivo.

SUMMARY

Now days building constructors must provide for safer and more confortable staying in their buildings. They also have to consider rules and standards concerning sound protection. For all caind of buildings, refering to sound protection, is ceiling protection more important than wall protection. At the ceiling protection we differ isolation between air sound and shock sound. Noisy areas special sound protection must be provided. These demands can reduce the level of noise in jeopardized areas.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si