Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1989

Avtorji

Friderik Polutnik, dipl. inž. arh.
mag. Alenka Kocuvan-Polutnik, dipl. inž. arh.

ZREČE - ROGLA - UNIOR

UDK: 725.75

POVZETEK
Zreče, najmlajše slovensko mesto ob vznožju Pohorja, je zraslo na tradiciji lesarstva in kovaštva. Uspešen razvoj industrije, predvsem Uniorja, je temelj današnjega razvoja mesta Zreče in turistično rekreacijskega centra Rogla.
Dinamičen razvoj mesta Zreče je z odkritjem termalne vode dobil nov utrip in nove možnosti razvoja. Unior, nosilec razvoja in projektanti Razvojnega centra Celje, ki so že do sedaj sodelovali pri načrtovanju razvoja Zreč in Rogle, načrtujejo v središču mesta nov zdraviliški center - Terme Zreč, ki bo nudil predvsem medicinsko programiran rekreativni oddih. V zvezi z izgradnjo term se že oblikuje nov gozdni park, bazeni v obliki vodne krajine, akumulacijsko jezero, nove stanovanjske kapacitete s poudarkom na turističnem razvoju.
Razvoj Zreč pa je tesno povezan z razvojem turistično rekreacijskega centra Rogle in njegovim razvojem. Že izgrajena športna dvorana s tenis igrišči, nov sodoben sprejemni center z mnogonamen-sko dvorano, medico center, športna igrišča, vlečnice, sedežnice bodo dopolnjeni z izgradnjo Pohorske vasi, apartmajev, vodne akumulacije in golf igrišča.
Rogla z vsemi objekti in celovito ponudbo v kombinaciji s termami Zreče postaja vodilno srednjegorsko turistično središče.

POVZETEK

Zreče, najmlajše slovensko mesto ob vznožju Pohorja, je zraslo na tradiciji lesarstva in kovaštva. Uspešen razvoj industrije, predvsem Uniorja, je temelj današnjega razvoja mesta Zreče in turistično rekreacijskega centra Rogla.

Dinamičen razvoj mesta Zreče je z odkritjem termalne vode dobil nov utrip in nove možnosti razvoja. Unior, nosilec razvoja in projektanti Razvojnega centra Celje, ki so že do sedaj sodelovali pri načrtovanju razvoja Zreč in Rogle, načrtujejo v središču mesta nov zdraviliški center - Terme Zreč, ki bo nudil predvsem medicinsko programiran rekreativni oddih. V zvezi z izgradnjo term se že oblikuje nov gozdni park, bazeni v obliki vodne krajine, akumulacijsko jezero, nove stanovanjske kapacitete s poudarkom na turističnem razvoju.

Razvoj Zreč pa je tesno povezan z razvojem turistično rekreacijskega centra Rogle in njegovim razvojem. Že izgrajena športna dvorana s tenis igrišči, nov sodoben sprejemni center z mnogonamen-sko dvorano, medico center, športna igrišča, vlečnice, sedežnice bodo dopolnjeni z izgradnjo Pohorske vasi, apartmajev, vodne akumulacije in golf igrišča.

Rogla z vsemi objekti in celovito ponudbo v kombinaciji s termami Zreče postaja vodilno srednjegorsko turistično središče.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ZREČE - ROGLA - UNIOR

 

POVZETEK
Zreče, najmlajše slovensko mesto ob vznožju Pohorja, je zraslo na tradiciji lesarstva in kovaštva. Uspešen razvoj industrije, predvsem Uniorja, je temelj današnjega razvoja mesta Zreče in turistično rekreacijskega centra Rogla.
Dinamičen razvoj mesta Zreče je z odkritjem termalne vode dobil nov utrip in nove možnosti razvoja. Unior, nosilec razvoja in projektanti Razvojnega centra Celje, ki so že do sedaj sodelovali pri načrtovanju razvoja Zreč in Rogle, načrtujejo v središču mesta nov zdraviliški center - Terme Zreč, ki bo nudil predvsem medicinsko programiran rekreativni oddih. V zvezi z izgradnjo term se že oblikuje nov gozdni park, bazeni v obliki vodne krajine, akumulacijsko jezero, nove stanovanjske kapacitete s poudarkom na turističnem razvoju.
Razvoj Zreč pa je tesno povezan z razvojem turistično rekreacijskega centra Rogle in njegovim razvojem. Že izgrajena športna dvorana s tenis igrišči, nov sodoben sprejemni center z mnogonamen-sko dvorano, medico center, športna igrišča, vlečnice, sedežnice bodo dopolnjeni z izgradnjo Pohorske vasi, apartmajev, vodne akumulacije in golf igrišča.
Rogla z vsemi objekti in celovito ponudbo v kombinaciji s termami Zreče postaja vodilno srednjegorsko turistično središče.

 

SUMMARY

Zreče, the youngest Slovene town at the foot of Pohorje, has grown with its traditional timber production and smith’s work. The successful industrial development, above all Unior, is the basis of the present progress of Zreče and tourist-recreational center Rogla.

With the discovery of thermal springs the dynamic development of Zreče has achieved new impulse and new possibilities for its progress. Unior as the progress supporter and the designers from »Razvojni

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si