Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 2003

Avtorji

prof. dr. Borut Dobovišek, univ. dipl. inž. gradb.

ZNANJE SE PRENAVLJA, INOVATIVNOST, KREATIVNOST IN RAZUMEVANJE SO PRAVA POPOTNICA ZA PRAKSO

UDK: 378.147:[624.04+72]

Članek dopoljnjuje in komentira opis poučevanja statike na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, opisan v [Kilar, 2002], Hkrati predstavlja računalniški program za animacijo delovanja konstrukcij kot dobro orodje, pripravno za posredovanje razumevanja o delovanju konstrukcij v šoli in v praksi.

POVZETEK

Članek dopoljnjuje in komentira opis poučevanja statike na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, opisan v [Kilar, 2002]. Hkrati predstavlja računalniški program za animacijo delovanja konstrukcij kot dobro orodje, pripravno za posredovanje razumevanja o delovanju konstrukcij v šoli in v praksi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

KNOWLEDGE CHANGES, INVENTIVITY, CREATIVITY AND UNDERSTANDING ARE THE TRUE VIATICUM FOR THE PRAXIS

SUMMARY

Članek dopoljnjuje in komentira opis poučevanja statike na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, opisan v [Kilar, 2002], Hkrati predstavlja računalniški program za animacijo delovanja konstrukcij kot dobro orodje, pripravno za posredovanje razumevanja o delovanju konstrukcij v šoli in v praksi.

The paper provides some additional information and comments on the description, given in the paper [Kilar, 2002], of how the subject of statics has been taught at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana. At the same time, it introduces a computer program which brings alive the behaviour of structures, as a useful tool for the transfer of understanding of how structures work, both in teaching and in practice.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si