Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Avtorji

Lojze Šubic, dipl. gr. inž.

ZMANJŠEVANJE VPLIVOV CESTNEGA PROMETA NA OKOLJE

POVZETEK
Onesnaženje in degradacija okolja zaradi prometa sta v svetu že dosegla obseg, ki je nujno spodbudil ukrepe v smeri energetsko varčnejšega in okolju prijaznejšega cestnega prometa. Izhajajoč iz analize teh ukrepov so v članku predlagane teze za oblikovanje kriterijev in usmeritev, ki bi bili uporabni pri cestnoprometnem planiranju v Sloveniji.

POVZETEK

Onesnaženje in degradacija okolja zaradi prometa sta v svetu že dosegla obseg, ki je nujno spodbudil ukrepe v smeri energetsko varčnejšega in okolju prijaznejšega cestnega prometa. Izhajajoč iz analize teh ukrepov so v članku predlagane teze za oblikovanje kriterijev in usmeritev, ki bi bili uporabni pri cestnoprometnem planiranju v Sloveniji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REDUCING OF ROAD TRAFFIC ENVIRONMENTAL IMPACTS

 

POVZETEK
Onesnaženje in degradacija okolja zaradi prometa sta v svetu že dosegla obseg, ki je nujno spodbudil ukrepe v smeri energetsko varčnejšega in okolju prijaznejšega cestnega prometa. Izhajajoč iz analize teh ukrepov so v članku predlagane teze za oblikovanje kriterijev in usmeritev, ki bi bili uporabni pri cestnoprometnem planiranju v Sloveniji.

 

SUMMARY

Environmental pollution and degradation in the world caused by the traffic, have reached the extent which urgently encourages the measures for energy saving and environmentally friendly road traffic. Referring to the analysis of those measures, the paper proposes the thesis as the basis for defining the criteria and directions, to be of use with road and traffic planning in Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si