Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

Mgr. Milorad Đuričič

ZGORNJI USTROJ PROGE IN UPORABA BETONSKEGA PRAGA

UDK: 625.142:691.3

Povzetek
Uvajanje betonskih pragov se je na Jugoslovanskih železnicah pričelo sicer že v 60. letih, vendar se takratni tip betonskega praga zaradi vrste pomanjkljivosti ni uveljavil. Posledica tega neuspeha je še sedaj prisotno nezaupanje do uvajanja betonskih pragov na železnici, čeprav poskusni odseki z novejšim tipom betonskega praga JŽ 70 dajejo dokaj dobre rezultate. To in pa vedno večji dobavni stroški lesenih pragov upravičujejo nadaljnjo širitev uvajanja betonskih pragov in ustrezne elastične pritrditve. V prispevku je celovito obravnavana navedena problematika. Med drugim je nakazana tudi potreba po usposobitvi enega ali dveh proizvajalcev betonskih pragov, kar utegne zanimati predvsem domačo gradbeno operativo.
Temeljne značilnosti sodobnega zgornjega ustroja

Povzetek

Uvajanje betonskih pragov se je na Jugoslovanskih železnicah pričelo sicer že v 60. letih, vendar se takratni tip betonskega praga zaradi vrste pomanjkljivosti ni uveljavil. Posledica tega neuspeha je še sedaj prisotno nezaupanje do uvajanja betonskih pragov na železnici, čeprav poskusni odseki z novejšim tipom betonskega praga JŽ 70 dajejo dokaj dobre rezultate. To in pa vedno večji dobavni stroški lesenih pragov upravičujejo nadaljnjo širitev uvajanja betonskih pragov in ustrezne elastične pritrditve. V prispevku je celovito obravnavana navedena problematika. Med drugim je nakazana tudi potreba po usposobitvi enega ali dveh proizvajalcev betonskih pragov, kar utegne zanimati predvsem domačo gradbeno operativo.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LINE SUPERSTRUCTURE AND USE OF CONCRETE TIES

 

Povzetek
Uvajanje betonskih pragov se je na Jugoslovanskih železnicah pričelo sicer že v 60. letih, vendar se takratni tip betonskega praga zaradi vrste pomanjkljivosti ni uveljavil. Posledica tega neuspeha je še sedaj prisotno nezaupanje do uvajanja betonskih pragov na železnici, čeprav poskusni odseki z novejšim tipom betonskega praga JŽ 70 dajejo dokaj dobre rezultate. To in pa vedno večji dobavni stroški lesenih pragov upravičujejo nadaljnjo širitev uvajanja betonskih pragov in ustrezne elastične pritrditve. V prispevku je celovito obravnavana navedena problematika. Med drugim je nakazana tudi potreba po usposobitvi enega ali dveh proizvajalcev betonskih pragov, kar utegne zanimati predvsem domačo gradbeno operativo.
Temeljne značilnosti sodobnega zgornjega ustroja

 

Summary

Concrete ties have been introduced on Yugoslave railways already in the sixties. However, they were not adopted because of a series of deficiencies. A doubt about the quality of this kind of ties has remained up to now, although some experimental track sections with a newer type of the tie JŽ 70 have proved to be of a good quality.

This fact and increasing purchase costs of wooden ties justify a further installation of concrete ties with appropriate resilient fastening. The article deals with the problems from an overall point of view. Among other things it poits out also a demand for one or two producers of concrete ties which could be perhaps of interest for our national construction industry.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si