Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1975

Avtorji

dr. Anton Koščak, iur.

Zemljiške zadeve, vprašanja nepremičnin in stanovanj ter druge premoženjsko-pravne zadeve v zvezi z gradnjo objektov Kliničnega centra

UDK: 347.13/.14

ZEMLJIŠKE ZADEVE, VPRAŠANJA NEPREMIČNIN IN STANOVANJ TER DRUGE PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE V ZVEZI Z GRADNJO OBJEKTOV KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI
Avtor obravnava v članku pridobivanje zemljišč, ki so bila povečini pridobljena od državljanov zasebnikov, v nekaj primerih pa tudi od družbenih organizacij. Nepremičnine, to je zgradbe, ki jih je bilo treba podreti, so bile z ustreznim zemljiščem pridobljene večinoma s pogodbo, ki nadomešča razlastitev.

ZEMLJIŠKE ZADEVE, VPRAŠANJA NEPREMIČNIN IN STANOVANJ TER DRUGE PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE V ZVEZI Z GRADNJO OBJEKTOV KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI

Avtor obravnava v članku pridobivanje zemljišč, ki so bila povečini pridobljena od državljanov zasebnikov, v nekaj primerih pa tudi od družbenih organizacij. Nepremičnine, to je zgradbe, ki jih je bilo treba podreti, so bile z ustreznim zemljiščem pridobljene večinoma s pogodbo, ki nadomešča razlastitev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Problems concerning grounds, real estates and lodgings, as well as other property legal matters regarding the construction of the Clinical Center buildings

 

ZEMLJIŠKE ZADEVE, VPRAŠANJA NEPREMIČNIN IN STANOVANJ TER DRUGE PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE V ZVEZI Z GRADNJO OBJEKTOV KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI
Avtor obravnava v članku pridobivanje zemljišč, ki so bila povečini pridobljena od državljanov zasebnikov, v nekaj primerih pa tudi od družbenih organizacij. Nepremičnine, to je zgradbe, ki jih je bilo treba podreti, so bile z ustreznim zemljiščem pridobljene večinoma s pogodbo, ki nadomešča razlastitev.

 

PROBLEMS CONCERNING GROUNDS, REAL ESTATES AND LODGINGS, AS WELL AS OTHER PROPERTY LEGAL MATTERS REGARDING THE CONSTRUCTION OF THE CLINICAL CENTER BUILDINGS

The acquiring of grounds, mainly from the private persons and in some cases from social organizations, is reported. Real estates, i. e. buildings due to be pulled down, including the appropriate land, were acquired mostly by a contract, replacing the expropriation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si