Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5,6 - 1975

Avtorji

Samo Zupančič, dipl. oec.

Železnice v ljubljanski metropolitanski regiji

UDK: 625.11

ŽELEZNICE V LJUBLJANSKI METROPOLITANSKI REGIJI
Avtor poudarja, kako se je z izgradnjo železnic začela preobrazba slovenskega ozemlja v sodobno industrijsko pokrajino. Kljub izrednemu porastu cestnega prometa v zadnjih desetletjih sledi razporeditev prebivalstva in potek industrializacije Slovenije še danes obstoječemu in moderniziranemu železniškemu omrežju. Zato pri reševanju prometne problematike Slovenije in Ljubljane problemov železnice ne bi smeli zanemarjati ali zapostavljati.

ŽELEZNICE V LJUBLJANSKI METROPOLITANSKI REGIJI

Avtor poudarja, kako se je z izgradnjo železnic začela preobrazba slovenskega ozemlja v sodobno industrijsko pokrajino. Kljub izrednemu porastu cestnega prometa v zadnjih desetletjih sledi razporeditev prebivalstva in potek industrializacije Slovenije še danes obstoječemu in moderniziranemu železniškemu omrežju. Zato pri reševanju prometne problematike Slovenije in Ljubljane problemov železnice ne bi smeli zanemarjati ali zapostavljati.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The railways in Ljubljana metropolitan region

 

ŽELEZNICE V LJUBLJANSKI METROPOLITANSKI REGIJI
Avtor poudarja, kako se je z izgradnjo železnic začela preobrazba slovenskega ozemlja v sodobno industrijsko pokrajino. Kljub izrednemu porastu cestnega prometa v zadnjih desetletjih sledi razporeditev prebivalstva in potek industrializacije Slovenije še danes obstoječemu in moderniziranemu železniškemu omrežju. Zato pri reševanju prometne problematike Slovenije in Ljubljane problemov železnice ne bi smeli zanemarjati ali zapostavljati.

 

THE RAILWAYS IN LJUBLJANA METROPOLITAN REGION

The author points out that the transformation of Slovenian territory into a modern industrial country has begun with the railway construction. Inspite of extraordinary development of road traffic in the last decades the disposition of Slovenian population and the industrialization of our country follows today the present modem railway net. Solving the traffic problems of Slovenia and Ljubljana the railway problems mustn’t be neglected or treated with disdain.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si