Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2014

Avtorji

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Marko Polič, univ. dipl. psih.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.

ZAZNAVANJE POTRESNE OGROŽENOSTI PRI STROKOVNJAKIH IN NESTROKOVNJAKIH

UDK: 624.042.7(078.7)

Povzetek

Članek prikazuje rezultate ankete o zaznavi potresne ogroženosti nasploh
in ogroženosti posameznih tipov stavb posebej, opravljene med 240 gradbenimi
strokovnjaki in 502 nestrokovnjakoma. V uvodu najprej predstavljamo nekaj splošnih
ugotovitev o spoprijemanju ljudi s potresi in njihovimi posledicami. Nato podajamo rezultate
ankete, ki kažejo, da so nestrokovnjaki manj zaskrbljeni od strokovnjakov zaradi
potresne ogroženosti Slovenije. Glede zaznave potresne ogroženosti različnih vrst stavb
se pri strokovnjakih pričakovano kažeta kot pomembna tako obdobje gradnje kot vrsta
konstrukcije.
Ključne besede: potres, ogroženost, tveganje, vrsta gradnje, zaznava ogroženosti

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PERCEPTION OF SEISMIC RISK BY EXPERTS AND LAY PEOPLE

Summary

The results of a survey on perception of earthquake risk in general and
risk to different types of constructions in particular, which was carried out on a sample
of 240 engineers and 502 lay persons, are presented. In the introduction, some general
findings about people’s coping with earthquakes and their consequences are given. The
results of the survey show that lay people feel less worried because of earthquake threat
to Slovenia than experts. Regarding the perception of seismic risk to different types of
buildings, for experts both the time period and the type of construction are important, as
expected.
Keywords: earthquake, endangerment, risk, type of construction, threat perception

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si