Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Avtorji

Marija Lavrič, dipl. inž.

Zavarovanje gradbenih jam v mestih

UDK: 624.153

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Protection of the excavations in the towns

PROTECTION OF THE EXCAVATIONS IN THE TOWNS Synopsis
The most suitable way to protect the excavations for structure in the towns, where usually it is not possible to make the excavation with the slopes in the construction of an anchored retaining wall. The anchoring is more suitable than splaying with wooden elements since the work in the basin proceeds undi-
sturbed. At the same time the anchoring is cheaper since the old drilling bars could be employed as the anchors. Where the soil is compact the retaining wall may be executed with horizontally placed wooden blocks. In the case of a loose soil the vertically rammed wooden block should be used instead.

Synopsis

The most suitable way to protect the excavations for structure in the towns, where usually it is not possible to make the excavation with the slopes in the construction of an anchored retaining wall. The anchoring is more suitable than splaying with wooden elements since the work in the basin proceeds undisturbed. At the same time the anchoring is cheaper since the old drilling bars could be employed as the anchors. Where the soil is compact the retaining wall may be executed with horizontally placed wooden blocks. In the case of a loose soil the vertically rammed wooden block should be used instead.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si