Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 2003

Avtorji

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

ZASNOVA AVTOCESTNEGA MOSTU ČEZ MURO

UDK: 624.21:625.745.1

POVZETEK Oktobra 2003 je bil odprt avtocestni odsek Vučja vas -
Beltinci, na katerem je bil zgrajen most čez Muro, ki je ta čas najdaljši most v Sloveniji. V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev 833 m dolgega mostu, ki je sestavljen iz dveh vzporednih mostov skupne širine 28 m. Glavni razpon preko reke znaša 80 m, drugi razponi pa so 40-metrski. Posebnost v zasnovi mostu je prednapeta zatega v glavnem razponu, ki jo sestavljajo poševni kabli in posebna jeklena deviatorska konstrukcija. Posebnost pri narivni gradnji pa je dvojna zakrivljenost mostu (Rh = 2.400 m, Rv = 40.000 m] in narivanje v celotni dolžini z eno narivno
opremo preko končnih in začasnih vmesnih podpor. Gradnja je trajala tri leta. Objekt je zgradilo gradbeno podjetje GIZ Gradis po načrtih inženirskega biroja Ponting d.o.o. pod nadzorom DDC d.o.o. za naročnika DARS d.d..

POVZETEK

Oktobra 2003 je bil odprt avtocestni odsek Vučja vas - Beltinci, na katerem je bil zgrajen most čez Muro, ki je ta čas najdaljši most v Sloveniji. V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev 833 m dolgega mostu, ki je sestavljen iz dveh vzporednih mostov skupne širine 28 m. Glavni razpon preko reke znaša 80 m, drugi razponi pa so 40-metrski. Posebnost v zasnovi mostu je prednapeta zatega v glavnem razponu, ki jo sestavljajo poševni kabli in posebna jeklena deviatorska konstrukcija. Posebnost pri narivni gradnji pa je dvojna zakrivljenost mostu (Rh = 2.400 m, Rv = 40.000 m) in narivanje v celotni dolžini z eno narivno opremo preko končnih in začasnih vmesnih podpor. Gradnja je trajala tri leta. Objekt je zgradilo gradbeno podjetje GIZ Gradis po načrtih inženirskega biroja Ponting d.o.o. pod nadzorom DDC d.o.o. za naročnika DARS d.d..

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONCEPTUAL DESIGN OF HIGHWAY BRIDGE OVER MURA RIVER

POVZETEK Oktobra 2003 je bil odprt avtocestni odsek Vučja vas -
Beltinci, na katerem je bil zgrajen most čez Muro, ki je ta čas najdaljši most v Sloveniji. V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev 833 m dolgega mostu, ki je sestavljen iz dveh vzporednih mostov skupne širine 28 m. Glavni razpon preko reke znaša 80 m, drugi razponi pa so 40-metrski. Posebnost v zasnovi mostu je prednapeta zatega v glavnem razponu, ki jo sestavljajo poševni kabli in posebna jeklena deviatorska konstrukcija. Posebnost pri narivni gradnji pa je dvojna zakrivljenost mostu (Rh = 2.400 m, Rv = 40.000 m] in narivanje v celotni dolžini z eno narivno
opremo preko končnih in začasnih vmesnih podpor. Gradnja je trajala tri leta. Objekt je zgradilo gradbeno podjetje GIZ Gradis po načrtih inženirskega biroja Ponting d.o.o. pod nadzorom DDC d.o.o. za naročnika DARS d.d..

SUMMARY

In October 2003, a highway section Vučja vas - Beltinci was opened. The section includes the longest bridge built in Slovenia so far - the bridge over the Mura River and its inundation area. The paper presents design and technical solutions of the bridge, consisting of two separated 833 m long and all in all 28m wide bridge structures. The main span over the river comes to 80 m, while the characteristic structural span amounts 40 m in length. The particularity in design is the 2.40 m deep steel deviator underneath the superstructure at the main span, leading the external cables out of the bridge profile. Launching in the final position over the final and the temporary supports was achieved with only one launching equipment, although the bridge is double curved (Rh = 2.400 m, Rv = 40.000 m) geometry and is 833 m long. Construction of the bridge took 3 years. The project, invested by DARS d.d. - Highway company in the republic of Slovenia, was designed by the structural engineering company Ponting d.o.o., built by GIZ Gradis Construction Company and supervised by DDC d.o.o. Consulting & Engineering Ltd.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si