Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5,6 - 1987

Avtorji

Ana Holobar, Zapisnikar
Janez Bojc, Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc, Overovatelj zapisnika
Jože Vučajnk, Predsednik delovnega predsedstva

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZDGITS V RADENCIH

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si