Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1976

Avtorji

prof. Engelbert Hribernik, dipl. ing.
Janez Kržan, dipl. ing.
Anton Grimšičar, dipl. geol.
mag. Vera Apih, dipl. ing.
Smiljan Umek, dipl. ing.

Vpliv zračnega onesnaženja na gradbene materiale

UDK: 691:697.94

Ugotovljeno je, v kolikšni meri vpliva onesnaženo okolje na gradivo in objekte pri nas.
Propadanje gradiv smo skušali ugotavljati s hitrimi preizkusi. Toda niti kristalizacij ska metoda z Na2S04 niti metoda z učinkovanjem SO2 ne ponazarjata dovolj nazorno razpadanja v ozračju. Po prvi metodi sicer dosežemo razpad gradiva, vendar ne na način kot poteka v naravi. Tudi vpliv SO2 v zaprti komori učinkuje drugače kot v naravi, kjer so prisotne še druge, kvarno delujoče sestavine.
Nasprotno pa so< kemične, rentgenske, mikroskopske ter DTA preiskave zelo natančno pokazale obstoječe stanje v naravi.

Ugotovljeno je, v kolikšni meri vpliva onesnaženo okolje na gradivo in objekte pri nas.

Propadanje gradiv smo skušali ugotavljati s hitrimi preizkusi. Toda niti kristalizacij ska metoda z Na2S04 niti metoda z učinkovanjem SO2 ne ponazarjata dovolj nazorno razpadanja v ozračju. Po prvi metodi sicer dosežemo razpad gradiva, vendar ne na način kot poteka v naravi. Tudi vpliv SO2 v zaprti komori učinkuje drugače kot v naravi, kjer so prisotne še druge, kvarno delujoče sestavine.

Nasprotno pa so, kemične, rentgenske, mikroskopske ter DTA preiskave zelo natančno pokazale obstoječe stanje v naravi. Omenjene so možnosti za zmanjšanje kvarnega učinka onesnaženega okolja na gradbene objekte.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE EFFECT OF AIR POLLUTION ON BUILDING MATERIALS

 

Ugotovljeno je, v kolikšni meri vpliva onesnaženo okolje na gradivo in objekte pri nas.
Propadanje gradiv smo skušali ugotavljati s hitrimi preizkusi. Toda niti kristalizacij ska metoda z Na2S04 niti metoda z učinkovanjem SO2 ne ponazarjata dovolj nazorno razpadanja v ozračju. Po prvi metodi sicer dosežemo razpad gradiva, vendar ne na način kot poteka v naravi. Tudi vpliv SO2 v zaprti komori učinkuje drugače kot v naravi, kjer so prisotne še druge, kvarno delujoče sestavine.
Nasprotno pa so< kemične, rentgenske, mikroskopske ter DTA preiskave zelo natančno pokazale obstoječe stanje v naravi.

 

It has been determined to what extent materials and buildings are affected by air pollution in Slovenia.

Attempts were made to determine the withering of building materials by means of quick tests. However neither the Na2S04 crystallization method, nor the SO2 action method simulate withering in the atmosphere satisfactorily. If the first mehod is used withering is in fact achieved, but not in the way it takes place in the natural environment. The effect of SO2 by itself in a closed chamber differs from its effect in the natural environment, where other harmful compounds are present.

On the other hand the conditions in the natural environment are shown very well by chemical, X-ray, microscope, and DTA tests.

Possibilities for reducing the harmful effect of polluted air on buildings are given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si