Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Petra Lončar

VPLIV TRENJA NA ENOOSNI TLAČNI PREIZKUS BETONSKEGA VALJA

UDK: 531.43:519.681:624

Razvili smo numerični postopek za določanje vpliva trenja med togima ploščama stiskalnice in elastičnim preizkušancem. Z njim postopoma, korak za korakom, določimo neznano mejo med področjem statičnega in dinamičnega trenja v odvisnosti od Coulombovega koeficienta trenja. Obenem določimo tudi zdrse v stični ploskvi in pomike plašča valja ter normalne in strižne sile, ki predstavljajo mejne pogoje za določitev prostorskega osnosimetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v celotnem preizkušancu. V literaturi smo zasledili le enostavnejši primer popolnega statičnega trenja, pri katerem drsenje v stični ploskvi ni mogoče [1], [2], [3]. Izdelan je bil poseben računalniški program, ki smo ga uporabili za preučevanje standardnega betonskega valja pri različnih koeficientih trenja.

POVZETEK

Razvili smo numerični postopek za določanje vpliva trenja med togima ploščama stiskalnice in elastičnim preizkušancem. Z njim postopoma, korak za korakom, določimo neznano mejo med področjem statičnega in dinamičnega trenja v odvisnosti od Coulombovega koeficienta trenja. Obenem določimo tudi zdrse v stični ploskvi in pomike plašča valja ter normalne in strižne sile, ki predstavljajo mejne pogoje za določitev prostorskega osnosimetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v celotnem preizkušancu. V literaturi smo zasledili le enostavnejši primer popolnega statičnega trenja, pri katerem drsenje v stični ploskvi ni mogoče [1], [2], [3]. Izdelan je bil poseben računalniški program, ki smo ga uporabili za preučevanje standardnega betonskega valja pri različnih koeficientih trenja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INFLUENCE OF FRICTION ON UNIAXIAL COMPRESSION TEST OF CONCRETE CYLINDER

 

Razvili smo numerični postopek za določanje vpliva trenja med togima ploščama stiskalnice in elastičnim preizkušancem. Z njim postopoma, korak za korakom, določimo neznano mejo med področjem statičnega in dinamičnega trenja v odvisnosti od Coulombovega koeficienta trenja. Obenem določimo tudi zdrse v stični ploskvi in pomike plašča valja ter normalne in strižne sile, ki predstavljajo mejne pogoje za določitev prostorskega osnosimetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v celotnem preizkušancu. V literaturi smo zasledili le enostavnejši primer popolnega statičnega trenja, pri katerem drsenje v stični ploskvi ni mogoče [1], [2], [3]. Izdelan je bil poseben računalniški program, ki smo ga uporabili za preučevanje standardnega betonskega valja pri različnih koeficientih trenja.

 

SUMMARY

The numerical method for the analysis of friction between rigid plates of press and an elastic test specimen has been developed. It is used to determine successively, step by step, the unknown boundary between the stick and the sliding part of the contact area which depends upon the friction coefficient according to Coulomb’s law. Together with surface displacements it also renders normal and tangential nodal forces in the contact surface which represent the boundary conditions for the determining the three-dimensional axisymmetrical state of stress and strain in the whole specimen. The cases we found in literature treating this problem involved only the static friction, where slipping in the contact surface is not possible [1], [2], [3], A computer program has been developed and a standard concrete specimen has been treated as a numerical example at different friction coefficients.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si