Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

doc. dr. Goran Turk, dipl. inž. grad.
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV TEMPERATURE OKOLJA IN SONČNEGA SEVANJA NA TEMPERATURNI RAZPORED V CEVI

UDK: 624.97:551.521

POVZETEK
Za natančno določitev pomikov konstrukcije je pomembno, da natančno poznamo temperaturni razpored v konstrukciji. Z računalniškim programom JOSIP smo izračunali nestacio-narni razpored temperatur v cevi, pri čemer smo upoštevali spreminjajočo temperaturo zunanjega zraka, pritok toplote zaradi osončenja In spreminjanje zraka znotraj cevi. Upoštevali smo več različnih primerov za nelzolirano in izolirano cev. Ugotovili smo, da je najbolj kritičen primer neizoiirana cev v mirnem ozračju in dnevu osončenja 21. marca.

POVZETEK

Za natančno določitev pomikov konstrukcije je pomembno, da natančno poznamo temperaturni razpored v konstrukciji. Z računalniškim programom JOSIP smo izračunali nestacionarni razpored temperatur v cevi, pri čemer smo upoštevali spreminjajočo temperaturo zunanjega zraka, pritok toplote zaradi osončenja in spreminjanje zraka znotraj cevi. Upoštevali smo več različnih primerov za nelzolirano in izolirano cev. Ugotovili smo, da je najbolj kritičen primer neizolirana cev v mirnem ozračju in dnevu osončenja 21. marca.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE INFLUENCE OF SORROUNDING TEMPERATURE AND INSOLATION ON TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE TUBE

POVZETEK
Za natančno določitev pomikov konstrukcije je pomembno, da natančno poznamo temperaturni razpored v konstrukciji. Z računalniškim programom JOSIP smo izračunali nestacio-narni razpored temperatur v cevi, pri čemer smo upoštevali spreminjajočo temperaturo zunanjega zraka, pritok toplote zaradi osončenja In spreminjanje zraka znotraj cevi. Upoštevali smo več različnih primerov za nelzolirano in izolirano cev. Ugotovili smo, da je najbolj kritičen primer neizoiirana cev v mirnem ozračju in dnevu osončenja 21. marca.

SUMMARY

In order to accurately determine displacements of the structure, the accurate estimation of temperature distribution is required. The computer program JOSIP is used to determine transient temperature distribution taking into account time dependent outside air temperature, heat flux due insolation and changing temperature inside the tube. Several numerical examples was examined for unisolated and isolated tube. It vas found that the critical example is unisolated tube in calm outside air and the day of insolation 21th march.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si