Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 2003

Avtorji

Stipe Šošo, inž. grad.

VPLIV SPREMEMBE LEGE TIROV IMA IZBOR NAČINA SANACIJE PREDORA POGANEK NA ŽELEZNIŠKI PROGI ZIDANI MOST - LJUBLJANA

UDK: 624.195:625.143

POVZETEK Ppeclor Poganek je dolgo vrsto let predstavljal ozko grlo na železniški
progi Zidani Most - Ljubljana, saj je neustrezni svetli profil predora povzročal vsakodnevne motnje in zastoje v prometu. Za odpravo ozkega grla je bilo v preteklosti izdelanih že več študij, ki pa niso dale zadovoljivih rešitev. Pri vseh obdelanih variantah so bili predvideni stroški sanacije zaradi gradbenih posegov in zastojev v prometu, ki bi nastali med izvajanjem sanacije predora, previsoki. Zaradi dotrajanosti zgornjega ustroja in potrebe po delni sanaciji kamnite obloge predora pa je bilo z leti potrebno predor brezpogojno sanirati. Na razpis za izvedbo sanacije predora se je prijavilo več izvajalcev z različnimi predlogi izvedbe, od katerih je bil kot najugodnejši izbran predlog, pri katerem je bil največji del problema rešen s projektom rekonstrukcije lege obeh tirov v predoru.

POVZETEK

Predor Poganek je dolgo vrsto let predstavljal ozko grlo na železniški progi Zidani Most - Ljubljana, saj je neustrezni svetli profil predora povzročal vsakodnevne motnje in zastoje v prometu. Za odpravo ozkega grla je bilo v preteklosti izdelanih že več študij, ki pa niso dale zadovoljivih rešitev. Pri vseh obdelanih variantah so bili predvideni stroški sanacije zaradi gradbenih posegov in zastojev v prometu, ki bi nastali med izvajanjem sanacije predora, previsoki. Zaradi dotrajanosti zgornjega ustroja in potrebe po delni sanaciji kamnite obloge predora pa je bilo z leti potrebno predor brezpogojno sanirati. Na razpis za izvedbo sanacije predora se je prijavilo več izvajalcev z različnimi predlogi izvedbe, od katerih je bil kot najugodnejši izbran predlog, pri katerem je bil največji del problema rešen s projektom rekonstrukcije lege obeh tirov v predoru.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE IMPACT OF THE CHANGES OF THE TRACK POSITION ON THE CHOICE OF THE REHABILITATION OF THE TUNNEL POGANEK ON THE RAILWAY-LINE ZIDANI MOST - LJUBLJANA

POVZETEK Ppeclor Poganek je dolgo vrsto let predstavljal ozko grlo na železniški
progi Zidani Most - Ljubljana, saj je neustrezni svetli profil predora povzročal vsakodnevne motnje in zastoje v prometu. Za odpravo ozkega grla je bilo v preteklosti izdelanih že več študij, ki pa niso dale zadovoljivih rešitev. Pri vseh obdelanih variantah so bili predvideni stroški sanacije zaradi gradbenih posegov in zastojev v prometu, ki bi nastali med izvajanjem sanacije predora, previsoki. Zaradi dotrajanosti zgornjega ustroja in potrebe po delni sanaciji kamnite obloge predora pa je bilo z leti potrebno predor brezpogojno sanirati. Na razpis za izvedbo sanacije predora se je prijavilo več izvajalcev z različnimi predlogi izvedbe, od katerih je bil kot najugodnejši izbran predlog, pri katerem je bil največji del problema rešen s projektom rekonstrukcije lege obeh tirov v predoru.

SUMMARY

The Tunnel Poganek has been the bottleneck of the railway-line Zidani Most - Ljubljana for a very long time due to its clearance, which daily caused traffic disturbances and jams. Several studies have been made in order to solve this problem, but they failed to produce a satisfactory solution. Due to traffic hold-ups and construction works to be carried out during the tunnel rehabilitation, the foreseen expences were too high. In years, the situation became worse and due to bad conditions of the substructure and the need for a partial rehabilitation of the stone layer, the rehabilitation of the tunnel became a matter of urgency. Several performers sent in tenders for the execution of the tunnel rehabilitation, and they chose the one, in which the greatest part of the problem was solved by means of the reconstruction of the position of the both tracks in the tunnel.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si