Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

mag. Vlado Oštir, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec
dr. Janez Reflak, dipl. inž. gradb., docent

VPLIV PODAJNOSTI LINIJSKIH PODPOR NA NOTRANJE STATIČNE VELIČINE V PLOŠČAH IN V NOSILCIH

UDK: 624.04:624.072/.073

V prispevku je prikazan vpliv podajnosti linijskih podpor na notranje statične veličine v ploščah in nosilcih. S pomočjo linearno elastične analize z metodo končnih elementov smo analizirali primere z različno togimi linijskimi nosilci v sredini plošče in na njenem robu ter ugotovili, da togost podajnih linijskih nosilcev bistveno vpliva na potek notranjih statičnih veličin v ploščah in v nosilcih.

POVZETEK

V prispevku je prikazan vpliv podajnosti linijskih podpor na notranje statične veličine v ploščah in nosilcih. S pomočjo linearno elastične analize z metodo končnih elementov smo analizirali primere z različno togimi linijskimi nosilci v sredini plošče in na njenem robu ter ugotovili, da togost podajnih linijskih nosilcev bistveno vpliva na potek notranjih statičnih veličin v ploščah in v nosilcih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE INFLUENCE OF FLEXIBILITY OF LINEAL SUPPORTS ON INTERNAL FORCES IN PLATES AND GIRDERS

V prispevku je prikazan vpliv podajnosti linijskih podpor na notranje statične veličine v ploščah in nosilcih. S pomočjo linearno elastične analize z metodo končnih elementov smo analizirali primere z različno togimi linijskimi nosilci v sredini plošče in na njenem robu ter ugotovili, da togost podajnih linijskih nosilcev bistveno vpliva na potek notranjih statičnih veličin v ploščah in v nosilcih.

SUMMARY

The paper presents the influence of flexibility of lineal supports on internal forces in plates and girders. The linear elastic analysis of reinforced concrete plates with the help the finite element method has been used. Considering the stiffness of more flexible lineal supports, more economically cross section design of plates and girders near the supports has been reached.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si