Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5 - 1972

Avtorji

Anton Umek, dipl. inž.

Vpliv intenzivnega mešanja na kakovost betona

UDK: 693.542

Članek pokaže rezultate raziskav o intenzivnem mešanju betona, ki jih je izvršil pisec v letih 1966 do 1971 v Zahodni Nemčiji. Najprej definira pojma normalno in intenzivno mešanje in ugotavlja, da označujemo kot normalno mešanje betona proces, v katerega smo vnesli prav toliko mešalnega dela, da je zmes homogena. Intenzivno mešanje pa je mešalni postopek, v katerega smo prek posebnih mešalnih elementov vnesli v 60 do 120 sek večkratni iznos dela, ki bi bil potreben za homogenizacijo. Pri poskusih se je na več kot 1000 vzorcih variirala sestava betona, mešalni čas, obodna hitrost specialnih mešalnih elementov in v zelo širokem obsegu, vnesena energija. Poskusi so pokazali, da tako dosežemo spremembo fizikalne strukture vseh betonskih komponent in kot posledico tega do 40% povečanje tlačne trdnosti.

Članek pokaže rezultate raziskav o intenzivnem mešanju betona, ki jih je izvršil pisec v letih 1966 do 1971 v Zahodni Nemčiji. Najprej definira pojma normalno in intenzivno mešanje in ugotavlja, da označujemo kot normalno mešanje betona proces, v katerega smo vnesli prav toliko mešalnega dela, da je zmes homogena. Intenzivno mešanje pa je mešalni postopek, v katerega smo prek posebnih mešalnih elementov vnesli v 60 do 120 sek večkratni iznos dela, ki bi bil potreben za homogenizacijo. Pri poskusih se je na več kot 1000 vzorcih variirala sestava betona, mešalni čas, obodna hitrost specialnih mešalnih elementov in v zelo širokem obsegu, vnesena energija. Poskusi so pokazali, da tako dosežemo spremembo fizikalne strukture vseh betonskih komponent in kot posledico tega do 40% povečanje tlačne trdnosti.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INTENSIVE MIXING OF CONCRETE

 

Članek pokaže rezultate raziskav o intenzivnem mešanju betona, ki jih je izvršil pisec v letih 1966 do 1971 v Zahodni Nemčiji. Najprej definira pojma normalno in intenzivno mešanje in ugotavlja, da označujemo kot normalno mešanje betona proces, v katerega smo vnesli prav toliko mešalnega dela, da je zmes homogena. Intenzivno mešanje pa je mešalni postopek, v katerega smo prek posebnih mešalnih elementov vnesli v 60 do 120 sek večkratni iznos dela, ki bi bil potreben za homogenizacijo. Pri poskusih se je na več kot 1000 vzorcih variirala sestava betona, mešalni čas, obodna hitrost specialnih mešalnih elementov in v zelo širokem obsegu, vnesena energija. Poskusi so pokazali, da tako dosežemo spremembo fizikalne strukture vseh betonskih komponent in kot posledico tega do 40% povečanje tlačne trdnosti.

The paper presents the results of the experiments in intensive mixing of concrete that the writer carried out in Western Germany from 1966 to 1971. First it defines the concepts of normal and intensive mixing of concrete and states that normal mixing is a process into which so much mixing work has been put that the mixture has become homogenious. Intensive mixing, however, is a proces into which within the span to 60 to 120 seconds several times the amount of work has been put by special mixing devices than would be necessary for homogenization At the experiments the mutual relation of the components, the mixing time, the circumference speed of the special mixing devices and especially in a particularly wide range the applied energy were varied in more than 1000 samples. These experiments showed that by intensive mixing a change in the physical structure of the concrete components is achieved and consequently an up to 40 % increase of pressure resistivity.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si