Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Avtorji

izr. prof. dr. Hinko Šolinc, dipl. ing. fiz.

VPLIV HIDRODINAMIČNIH TLAKOV NA POTRESNI ODZIV VALJASTEGA REZERVOARJA

UDK: 624.953:699.841:532.5

Izvleček
V prispevku je podana analiza hidrodinamičnih tlakov, ki so posledica dinamične interakcije med tekočino in rezervoarjem pri potresu. Obravnavani so različni načini izračuna potresnih obtežb. Vpliv posameznih tlakov na dinamično obnašanje rezervoarja je prikazan na primeru delno napolnjenega rezervoarja, za katerega je s pomočjo programa DANER izračunan potresni odziv. Predstavljen je del rezultatov in primerjava z eksperimentalnimi izsledki A. Niwe.

Izvleček

V prispevku je podana analiza hidrodinamičnih tlakov, ki so posledica dinamične interakcije med tekočino in rezervoarjem pri potresu. Obravnavani so različni načini izračuna potresnih obtežb. Vpliv posameznih tlakov na dinamično obnašanje rezervoarja je prikazan na primeru delno napolnjenega rezervoarja, za katerega je s pomočjo programa DANER izračunan potresni odziv. Predstavljen je del rezultatov in primerjava z eksperimentalnimi izsledki A. Niwe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PRESSURES ON EARTHQUAKE RESPONSE CYLINDRICAL STORAGE TANK

 

Izvleček
V prispevku je podana analiza hidrodinamičnih tlakov, ki so posledica dinamične interakcije med tekočino in rezervoarjem pri potresu. Obravnavani so različni načini izračuna potresnih obtežb. Vpliv posameznih tlakov na dinamično obnašanje rezervoarja je prikazan na primeru delno napolnjenega rezervoarja, za katerega je s pomočjo programa DANER izračunan potresni odziv. Predstavljen je del rezultatov in primerjava z eksperimentalnimi izsledki A. Niwe.

 

Summary

The hydrodynamic pressures induced by dynamic interaction between the liquid and ground supported storage tank during an earthquake are treated. Different approaches of seismic load evaluated are described. To illustrate the influence of different kinds of pressures on the dynamic behaviour, the earthquake response of partly filled tank has been calculated by means of the program DANER. Some results are presented and compared with the experimental results obtained by A. Niwa.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si