Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1986

Avtorji

Vladimir Čadež, dipl. ing.

VPLIV DRŽAVNIH ORGANOV NA GRADITEV OBJEKTOV

UDK: 69:340.13

Izvleček
Predpisi, ki urejajo graditev objektov, so odraz stopnje družbenoekonomskega razvoja naše družbe. Ta se je pokazala v vplivu državnih organov na celoten proces graditve objektov.
Prispevek prikazuje, kako se je v raznih obdobjih od leta 1945 dalje spreminjal ta vpliv, ki je bodisi utesnjeval ali pa sproščal postopke v zvezi z graditvijo objektov.

Izvleček

Predpisi, ki urejajo graditev objektov, so odraz stopnje družbenoekonomskega razvoja naše družbe. Ta se je pokazala v vplivu državnih organov na celoten proces graditve objektov.

Prispevek prikazuje, kako se je v raznih obdobjih od leta 1945 dalje spreminjal ta vpliv, ki je bodisi utesnjeval ali pa sproščal postopke v zvezi z graditvijo objektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INFLUENCE OF THE STATE ON BUILDING LEGISLATION

 

Izvleček
Predpisi, ki urejajo graditev objektov, so odraz stopnje družbenoekonomskega razvoja naše družbe. Ta se je pokazala v vplivu državnih organov na celoten proces graditve objektov.
Prispevek prikazuje, kako se je v raznih obdobjih od leta 1945 dalje spreminjal ta vpliv, ki je bodisi utesnjeval ali pa sproščal postopke v zvezi z graditvijo objektov.

 

Summary

The regulations for building depend on the degree of the economical growth of the society. This fact is reflected in the influence of the state on the entire process of construction of buildings. The article describes how this influence restricted or loosened the administrative procedure at the construction of buildings.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si