Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Goran Turk, dipl. inž. gradb.
izr. prof. dr. Miran Saje, dipl. inž. gradb.

VPLIV ASFALTIRANJA NA BETONSKE MOSTOVE

UDK: 691.16:[624.21:693.5]

 

Povzetek
V prispevku obravnavamo vpliv asfaltiranja na betonske mostove. Zaradi vročega asfalta se v prerezu mostu pojavijo velike temperaturne spremembe in velike notranje sile. Ker razporeditev temperatur po prerezu ni linearna, tudi razporeditev napetosti ni linearna.

 

Povzetek

V prispevku obravnavamo vpliv asfaltiranja na betonske mostove. Zaradi vročega asfalta se v prerezu mostu pojavijo velike temperaturne spremembe in velike notranje sile. Ker razporeditev temperatur po prerezu ni linearna, tudi razporeditev napetosti ni linearna.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE INFLUENCE OF ASPHALTING ON CONCRETE BRIDGES

 

Povzetek
V prispevku obravnavamo vpliv asfaltiranja na betonske mostove. Zaradi vročega asfalta se v prerezu mostu pojavijo velike temperaturne spremembe in velike notranje sile. Ker razporeditev temperatur po prerezu ni linearna, tudi razporeditev napetosti ni linearna.

 

Summary

High temperature changes, due to the hot asphalt, appear in the structure. This temperature load induces high bending moments and axial forces. Non-linear temperature distribution across the cross-section causes non-linear distribution of stresses.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si