Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Franc Avšič, dipl. inž. gr.

Vodotoki severovzhodnega Pohorja

UDK: 627.7(Pohorje)

 

VODOTOKI SEVEROVZHODNEGA POHORJA
Članek obravnava problematiko urejanja vodotokov severovzhodnega Pohorja, ki se ob neurjih obnašajo kot hudourniki ter poplavljajo okolna zemljišča. Že začeta sanacijska dela zahtevajo nadaljevanje zaradi preprečevanja škode in tudi zaradi pozitivne vodne bilance.

 

VODOTOKI SEVEROVZHODNEGA POHORJA

Članek obravnava problematiko urejanja vodotokov severovzhodnega Pohorja, ki se ob neurjih obnašajo kot hudourniki ter poplavljajo okolna zemljišča. Že začeta sanacijska dela zahtevajo nadaljevanje zaradi preprečevanja škode in tudi zaradi pozitivne vodne bilance.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The watters of NE Pohorje

 

VODOTOKI SEVEROVZHODNEGA POHORJA
Članek obravnava problematiko urejanja vodotokov severovzhodnega Pohorja, ki se ob neurjih obnašajo kot hudourniki ter poplavljajo okolna zemljišča. Že začeta sanacijska dela zahtevajo nadaljevanje zaradi preprečevanja škode in tudi zaradi pozitivne vodne bilance.

 

THE WATTERS OF NE POHORJE

The paper deals with the problems of regulation of the watter in NE Pohorje, which are Mke torrents in the tempest time and which inundate the neighborn grounds. It is necessary to go on with the beginning sanation works because of damages and of positive watter level.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si