Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8, 9 - 1970

Avtorji

Miloš Turk, dipl. inž.

Vodno gospodarstvo in problemi prostorskega planiranja ter komunalnega opremljanja naselij

UDK: 621.22:351.79

Voda je človeštvu nujen pogoj za obstanek in razvoj. Njeno neurejeno stanje pa po drugi strani predstavlja marsikje stalno nevarnost za dobrobit in življenje človeštva. Zato se človek že od najstrejših dob bori proti razdiralnemu delovanju tega elementa v njegovem naravnem okolju. To dejavnost imenujemo s skupnim pojmom »vodno gospodarstvo«. Članek podrobno obravnava vodne razmere v SR Sloveniji, poplavna področja, kakovost naših površinskih veda, uporabo vode in pomen hidrosistemov v prostorskem planiranju.
no močno naraste, kar ima seveda za posledico povečanje količine, pa tudi kvalitete (detergenti) odpadnih voda. Zato postaja nujna potreba po izgradnji kanalizacije v naseljih, ki jih priključujemo na vodovode. Le v izjemnih primerih, ko gre za manjša naselja, ki so tudi glede na odvodnike ugodno locirana, nam lahko pomagajo pri odstranjevanju odplak greznice. Te pa so običajno v primerjavi s kanalizacijo drage in v obratovanju neekonomične.

Voda je človeštvu nujen pogoj za obstanek in razvoj. Njeno neurejeno stanje pa po drugi strani predstavlja marsikje stalno nevarnost za dobrobit in življenje človeštva. Zato se človek že od najstrejših dob bori proti razdiralnemu delovanju tega elementa v njegovem naravnem okolju. To dejavnost imenujemo s skupnim pojmom »vodno gospodarstvo«. Članek podrobno obravnava vodne razmere v SR Sloveniji, poplavna področja, kakovost naših površinskih veda, uporabo vode in pomen hidrosistemov v prostorskem planiranju.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

WATER ECONOMY AND SPATIAL PLANING PROBLEMS

 

Voda je človeštvu nujen pogoj za obstanek in razvoj. Njeno neurejeno stanje pa po drugi strani predstavlja marsikje stalno nevarnost za dobrobit in življenje človeštva. Zato se človek že od najstrejših dob bori proti razdiralnemu delovanju tega elementa v njegovem naravnem okolju. To dejavnost imenujemo s skupnim pojmom »vodno gospodarstvo«. Članek podrobno obravnava vodne razmere v SR Sloveniji, poplavna področja, kakovost naših površinskih veda, uporabo vode in pomen hidrosistemov v prostorskem planiranju.
no močno naraste, kar ima seveda za posledico povečanje količine, pa tudi kvalitete (detergenti) odpadnih voda. Zato postaja nujna potreba po izgradnji kanalizacije v naseljih, ki jih priključujemo na vodovode. Le v izjemnih primerih, ko gre za manjša naselja, ki so tudi glede na odvodnike ugodno locirana, nam lahko pomagajo pri odstranjevanju odplak greznice. Te pa so običajno v primerjavi s kanalizacijo drage in v obratovanju neekonomične.

For mankind the water is the necessary condition for subsistence and progress. But its unsettled situation means by the other side in many places the constant danger for the prosperity and life of the mankind. Just because of this the man, already from the oldest periods, fights with the destructive action of this element in1 his natural environs. We call this action with the common name »water economy«. The paper specifies the water circumstances in SR Slovenia, the flood parts of the country, the quality of our surface waters, the use of the water and the importance of the hydrosystems in the spatial planing.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si