Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1977

Avtorji

prof. dr. ing. Janko Bleiweis

Vodno gospodarstvo in hidrotehnični kadri

UDK: 627.1:331.86

V zvezi z naraščajočim pomenom vodnega gospodarstva je omenjen razvoj načrtovanja na tem področju. Poleg napredka v načrtovanju so navedene pomanjkljivosti, ki zadevajo zlasti kadre. Ob prikazu nihajočega zanimanja študentov za visokošolski študij hidrotehnike je pokazano, da bo zaradi pomembnosti vodnega gospodarstva in potrebe po temeljitem načrtovanju treba pristopiti tudi k načrtovanju kadrov in doseči stalne j ši dotok visokokvalificiranih strokovnjakov.

V zvezi z naraščajočim pomenom vodnega gospodarstva je omenjen razvoj načrtovanja na tem področju. Poleg napredka v načrtovanju so navedene pomanjkljivosti, ki zadevajo zlasti kadre. Ob prikazu nihajočega zanimanja študentov za visokošolski študij hidrotehnike je pokazano, da bo zaradi pomembnosti vodnega gospodarstva in potrebe po temeljitem načrtovanju treba pristopiti tudi k načrtovanju kadrov in doseči stalne j ši dotok visokokvalificiranih strokovnjakov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Water resource management and hydrotechnics experts

 

V zvezi z naraščajočim pomenom vodnega gospodarstva je omenjen razvoj načrtovanja na tem področju. Poleg napredka v načrtovanju so navedene pomanjkljivosti, ki zadevajo zlasti kadre. Ob prikazu nihajočega zanimanja študentov za visokošolski študij hidrotehnike je pokazano, da bo zaradi pomembnosti vodnega gospodarstva in potrebe po temeljitem načrtovanju treba pristopiti tudi k načrtovanju kadrov in doseči stalne j ši dotok visokokvalificiranih strokovnjakov.

 

In connection with the growing isignificance of water resources management the importance of development planning is stated. Beside noticed advances in this planning some deficiencies, mainly those concerning personnel policy, are pointed out. With regard to perceptible decrease in interest of university students for the study of hydrotechnics it is suggested, on the ground of importance of modern water management and necessity of profound planning, that personnel planning has to be included into all development policy to ensure a continues replenishemnet with highly qlified experts.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si