Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Dr. Mitja Rismal, dipl. ing. gradb.

Vodna preskrba Maribora v zvezi z urbanističnim načrtom mesta

UDK: 628.1:624.131.6

Avtor obravnava preskrbo mesta Maribor z vodo v zvezi z urbanističnim načrtom mesta do leta 2000, kakor tudi sistem odvajanja odpadnih voda. Podaja problematiko vodnih virov za mariborsko in sosednje regije in problematiko uskladitve eksploatacije vode na Dravskem polju z interesi ostalih panog in dejavnosti.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

WATER SUPPLY OF MARIBOR TOWN WITH REGARD TO THE URBAN PLANNING

The author deals wits the water supply of Maribor town with regard to the urban town plan till the year 2000, as well as the system of waste water elimination. The paper gives the problems of water res-surces for Maribor and its neigbour regions, as well as the problems of water exploatation on the Drava river field in connection with the interests of other branches and activities.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si