Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1972

Avtorji

Jože Kušar, dipl. inž. arh.
Jože Marinko, dipl. inž. arh.

Utemeljenost zidanja v opeki

UDK: 691:666.7

Sodobna tehnika do danes ni iznašla materiala, ki bi se bolj približal fizikalnim, tehnološkim in ekonomskim kvalitetam idealnega gradbenega materiala kot je ravno opeka. Avtorja podrobno obravnavata fizikalne lastnosti opeke, tehnologijo proizvodnje opeke in tehnologijo gradnje, ekonomske prednosti, ter podajata historični pogled v čas in prostor glede na uporabo opeke v gradbeništvu.
iz naših kolektivov * V

Sodobna tehnika do danes ni iznašla materiala, ki bi se bolj približal fizikalnim, tehnološkim in ekonomskim kvalitetam idealnega gradbenega materiala kot je ravno opeka. Avtorja podrobno obravnavata fizikalne lastnosti opeke, tehnologijo proizvodnje opeke in tehnologijo gradnje, ekonomske prednosti, ter podajata historični pogled v čas in prostor glede na uporabo opeke v gradbeništvu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BUILDING WITH BRICK MATERIAL

 

Sodobna tehnika do danes ni iznašla materiala, ki bi se bolj približal fizikalnim, tehnološkim in ekonomskim kvalitetam idealnega gradbenega materiala kot je ravno opeka. Avtorja podrobno obravnavata fizikalne lastnosti opeke, tehnologijo proizvodnje opeke in tehnologijo gradnje, ekonomske prednosti, ter podajata historični pogled v čas in prostor glede na uporabo opeke v gradbeništvu.
iz naših kolektivov * V

 

The today’s technics hasn’t found the material which would be brought so near to the physical, technological and economical qualities of an ideal building material as it is just the brick material. The authors treat in detail the physical qualities of brick, the technology ob brick production and the building technology, the economic advantages and give us the historical summary into the time and space with reference to the brick’s use in the building industry.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si