Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1986

Avtorji

Prof. Sergej Bubnov, dipl. inž.

UPRAVNOPRAVNI VIDIK SANACIJE ZGRADB ZARADI POTRESA

UDK: 624.131.55:[340.130.53+342.9]

 

Izvleček
Zaščita pomembnejših gradbenih objektov pred potresom s pomočjo zakona o seizmološki službi SR Slovenije. Specifikacija pomembnejših objektov. Preventivna sanacija zgradb. Izkušnje ZDA s pomočjo davčne politike. Analiza vzrokov za neizpolnjevanje določb zakona v SR Sloveniji.

 

Izvleček

Zaščita pomembnejših gradbenih objektov pred potresom s pomočjo zakona o seizmološki službi SR Slovenije. Specifikacija pomembnejših objektov. Preventivna sanacija zgradb. Izkušnje ZDA s pomočjo davčne politike. Analiza vzrokov za neizpolnjevanje določb zakona v SR Sloveniji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ADMINISTRATIVE AND JURIDICAL ASPECTS OF THE STRENGTHENING OF BUILDINGS BECAUSE OF EARTHQUAKE

 

Izvleček
Zaščita pomembnejših gradbenih objektov pred potresom s pomočjo zakona o seizmološki službi SR Slovenije. Specifikacija pomembnejših objektov. Preventivna sanacija zgradb. Izkušnje ZDA s pomočjo davčne politike. Analiza vzrokov za neizpolnjevanje določb zakona v SR Sloveniji.

 

Summary

Protection of important buildings through the Law on Seismologie Service in Slovenija. Specification of important buildings. Preventive strengthening of buildings. The impact of taxation policy on revitalization of buildings in the USA. Analysis of the cause for not observing in the stipulations of the Law in Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si